Contratos Transparencia
 
A Fundación CETAL asegura a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual difundindo o seu perfil de contratante en Internet, a través da Plataforma de Contratación do Sector Público, de acordo co artigo 53 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.
 
 
 
CETAL · Centro Tecnológico Agroalimentario · Calle Montirón nº 154 · C.P 27002 · LUGO