O Padroado Transparencia
O PADROADO

É o órgano de Goberno, administración e representación da Fundación CETAL.
 
Está integrada polas Administracións Estatal, Autonómica e Local, así como polas universidades galegas, e os produtores, cooperativas e industrias agroalimentarias pertencentes ao sector lácteo.
 
Composición
  • Presidencia: Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: D. Luis Planas Puchades.
  • Vicepresidencia: Patrono en representación da Xunta de Galicia. Conselleira do Medio Rural: D. José González Vázquez.
  • Patrono en representación da Administración General del Estado en Galicia. Delegado del Gobierno en Galicia: D. Javier Losada de Azpiazu.
  • Patrono en representación do Ministerio de Agricultura,  Pesca y Alimentación: Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal: Dª. Isabel Bombal Díaz.
  • Patrono en representación do Concello de Lugo. Alcaldesa de Lugo: Dª. Lara Méndez López.
  • Patrono en representación da Xunta de Galicia. Conselleiro de Economía, Emprego e Industria: D. Francisco José Conde López.
  • Patrono en representación dos produtores, cooperativas e industrias agroalimentarias pertencentes ao sector lácteo. Vicepresidente da Interprofesional Láctea (INLAC): D. Xosé Manuel López Tellado.
  • ​Patrono en representación das Universidades públicas de Galicia. Reitor da Universidade de Santiago de Compostela: D. Antonio López Díaz. (Patrono rotatorio entre as 3 Universidades públicas de Galicia por un periodo de dous anos cada una).​
 
 
 
CETAL · Centro Tecnológico Agroalimentario · Calle Montirón nº 154 · C.P 27002 · LUGO