/gal/areatecnica.html Área Técnica
 
 
Servicios Tecnolóxicos
O padroado da Fundación aprobou un Plan de Actuación para o 2018, para cuxa elaboración se tiveron en conta: as características propias do centro como fundación de carácter estatal, a procura de sinerxias e/ou colaboracións (evitando sempre duplicidades) con outros centros tecnolóxicos e de I+D+i, e desenvolver proxectos innovadores de interese estratéxico para o sector agroalimentario que permitan a medio prazo o seu autofinanciación.


Este Plan de Actuación céntrase en catro áreas de actividad prioritarias, que a continuación se detallan:

 
1.- Sector lácteo: Sector estratéxico da produción primaria en España e no que, con todo, non existía un centro estrutural en torno ao que vertebrar o coñecemento ao servizo das necesidades de competitividade sectorial. O CETAL puxo en marcha a Área Láctea en colaboración coa Interprofesional Láctea (INLAC), o Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente e a Aula de Produtos Lácteos e Tecnoloxías dos Alimentos da Universidade de Santiago de Compostela.

2.- Control de calidade do aceite de oliva​: España é a primeira produtora mundial de aceite de oliva e é este un sector crave no sistema agroalimentario español. Con esta liña de traballo trátase de incorporar novos métodos analíticos, non empregados rutinariamente en ningún outro centro nacional, que incrementen a obxectividade e precisión das determinacións, fortalecendo así as garantías de calidade e reducindo a posibilidade de prácticas fraudulentas no sector.

 3.- Seguridade alimentaria: As enfermidades transmitidas polos alimentos representan un crecente problema de saúde pública a nivel mundial. A seguridade alimentaria é un elemento cada día máis importante para a competitividade das empresas agroalimentarias. A detección e cuantificación de microorganismos patóxenos en alimentos é un dos grandes retos aos que se enfronta a industria alimentaria actualmente. Estes aspectos son especialmente importantes para o noso país, que é un exportador neto, especialmente de froitas e hortalizas. Con este obxectivo o CETAL puxo en marcha o vanguardista Laboratorio de Seguridade Alimentaria (LSA-CETAL) ao servizo das empresas a as administracións.
  
4.- I+D+i: A conexión da ciencia e a tecnoloxía coa economía, faise máis necesaria cada día. O sector agroalimentario español, un dos piares da nosa economía, demanda que as institucións públicas colaboren, desenvolvan e invirtan en coñecemento. Perséguese a conexión real entre a I+D+i desenvolvida no CETAL e a empresa.
 
 


 
Proxectos: O CETAL con seus conocimientos e servizos ofertados nas súas áreas de actuación, poede participar, e de feito participa en diferentes proxectos a iniciativa propia ou en colaboración con outras entidades públicas ou privadas cara a conquerir a mellora da competitividade das industrias agroalimentarias.
 
 
 
CETAL · Centro Tecnológico Agroalimentario · Calle Montirón nº 154 · C.P 27002 · LUGO
ho