Servicios Tecnolóxicos
O padroado da Fundación aprobou un ambicioso Plan de Actuación para o CETAL, para cuxa elaboración se tiveron en conta: as características propias do centro como fundación de carácter estatal, a procura de sinerxias e/ou colaboracións (evitando sempre duplicidades) con outros centros tecnolóxicos e de I+D+i, e desenvolver proxectos innovadores de interese estratéxico para o sector agroalimentario que permitan a medio prazo o seu autofinanciación.
Este Plan de Actuación céntrase en catro liñas de actuación prioritarias, que a continuación se detallan:

 
1.-  Sector Lácteo: Sector estratéxico da produción primaria en Galicia e no que, con todo, non existía un centro estrutural en torno ao que vertebrar o coñecemento ao servizo das necesidades de competitividade sectorial. O CETAL puxo en marcha a área láctea en colaboración coa Interprofesional Láctea (INLAC), o Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente e a Aula de Produtos Lácteos e Tecnoloxías dos Alimentos da Universidade de Santiago de Compostela.

2.- Sector Oleícola​: España é a primeira produtora mundial de aceite de oliva e é este un sector crave no sistema agroalimentario español. Con esta liña de traballo trátase de incorporar novos métodos analíticos, non empregados rutinariamente en ningún outro centro nacional, que incrementen a obxectividade e precisión das determinacións, fortalecendo así as garantías de calidade e reducindo a posibilidade de prácticas fraudulentas no sector. Esta liña está a desenvolverse en colaboración co Laboratorio Arbitral Agroalimentario (MAGRAMA), Universidad Politécnica de Madrid (E.T.S. de Ingenieros Agrónomos), Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM) y el Comité Oleico Internacional (C.O.I.).

 3.- Seguridade alimentaria: As enfermidades transmitidas polos alimentos representan un crecente problema de saúde pública a nivel mundial. A seguridade alimentaria é un elemento cada día máis importante para a competitividade das empresas agroalimentarias. A detección e cuantificación de microorganismos patóxenos en alimentos é un dos grandes retos aos que se enfronta a industria alimentaria actualmente. Estes aspectos son especialmente importantes para o noso país, que é un exportador neto, especialmente de froitas e hortalizas. Con este obxectivo o CETAL puxo en marcha o Laboratorio de Seguridade Alimentaria (LSA-CETAL).

 4.- Colaboración co MAGRAMA en mellora xenética: Co obxectivo primordial de impulsar e integrar todas as medidas que estimulen a conservación, mellora e fomento das razas gandeiras, exponse a integración de todas as redes nacionais de traballo en calquera das liñas do programa, favorecendo a incorporación de experiencias e coñecemento.
 
 
CETAL · Centro Tecnológico Agroalimentario · Calle Montirón nº 154 · C.P 27002 · LUGO
ho