I+D+i Liña 2: Mellora da calidade dos alimentos
  • LIÑA 2: MELLORA DA CALIDAD DOS ALIMENTOS
Mellora da calidade hixiénico-sanitaria
 
O alimento é unha vía importante de transmisión de microorganismos que pode causar infeccións e envelenamentos. Un produto alimentario ten boa calidade microbio lóxica cando as súas cargas microbianas son reducidas e constantes.

O estudo dos perfís microbiolóxicos dos alimentos a partir de microbioloxía convencional e microbioloxía molecular permítenos, ademais de evitar posibles brotes e / ou envelenamento alimentario e cumprir a lexislación, aumentar a produtividade, evitar perdas e mellorar os resultados de procesos produtivos da industria alimentaria.
Proxectos en marcha nesta liña de investigación: 
  • Mellorar a calidade do queixo a través da mellora do perfil leiteiro. 
  • Control de procesos mediante a utilización de tecnoloxías de internet para a conservación do leite nas explotacións.
 
Mellora da calidade tecnolóxica e nutricional

O estudo cuantitativo e cualitativo das fraccións proteicas do leite permite garantir a calidade do leite na fabricación dos queixos e tomar medidas para a súa mellora.

Proxectos en marcha nesta liña de investigación:
  • Proxecto para mellorar a calidade do queixo a través da mellora do perfil leiteiro
 
 
 
 
CETAL · Centro Tecnológico Agroalimentario · Calle Montirón nº 154 · C.P 27002 · LUGO