Control de calidade do aceite de oliva Categorización: VE, V e L
CATEGORIZACIÓN VE, V y L

A normativa europea (Regulamento CEE 2568/91 e modificacións), establece que os aceites de oliva vírxenes clasifícanse en 3 categorías: Virxe Extra (VE), Virxe (V) e Lampante (L), en base á súa caracterización sensorial determinada por paneis de cata autorizados polos Estados Membros. Desde o punto de vista analítico, os paneis de cata presentan certas limitacións derivadas do número reducido de mostras que poden procesar, o seu elevado custo, etc., o que expón a necesidade de dispoñer de metodoloxías alternativas e/ou complementarias baseadas en técnicas analíticas máis eficientes e, á vez, máis obxectivas.

O que pretendemos é, por tanto, desenvolver un método instrumental rutineiro, preciso e económico e un modelo estatístico predictivo robusto e fiable, capaz de determinar obxectivamente as categorías dos aceites de oliva como alternativa ou complemento aos "panel test".

Para iso estableceuse un convenio entre o MAGRAMA e o Cetal, co fin de instrumentalizar entre ambos a colaboración en materia de investigación e desenvolvemento tecnolóxico no sector do aceite de oliva. O Cetal está desenvolvendo esta liña de investigación utilizando diversas metodoloxías como a espectrometría de masas con axuste directo a espazo de cabeza (HS-MS), a cromatografía de líquidos axustada a espectrometría de masas (LC-MS) e explorando outras alternativas como a Resonancia Magnética Nuclear (RMN).
 
 
 
CETAL · Centro Tecnológico Agroalimentario · Calle Montirón nº 154 · C.P 27002 · LUGO