Sector Lácteo Observatorio de preciosDende 2013 o CETAL colabora co Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación e Medio Ambiente na xeración dos informes mensuais do observatorio de prezos do leite e dos produtos lácteos nos distintos eslabóns da cadea de valor.

Cunha metodoloxía deseñada polo Cetal, elabórase mensualmente o índice de Prezos na Distribución do Mix de Produtos Lácteos Fabricados en España. Este índice xunto co de prezos de saída da industria dos Produtos Lácteos Fabricados en España, elaborado polo INE, e o de prezos percibidos polos produtores, elaborado por Cetal , permite  abarcar o conxunto do leite producido en España na análise da evolución mensual dos prezos de saída en cada eslabón da cadea de valor. Supérase así o rumbo que tradicionalmente supoñía centrar a súa análise exclusivamente no leite UHT.

 
 
 
CETAL · Centro Tecnológico Agroalimentario · Calle Montirón nº 154 · C.P 27002 · LUGO