Actualidade
O CETAL inicia o proceso de acreditación do Laboratorio de Seguridade Alimentaria na norma UNE-EN ISO_IEC 17025
xoves, 12 de novembro de 2015

O MAGRAMA recentemente propuxo a designación do LSA-CETAL como Laboratorio Nacional de Referencia para o referente a cuestións microbiolóxicas na produción primaria agrícola. A acreditación que agora se inicia reforzará dita proposta.

 
A Fundación Centro Tecnolóxico Agroalimentario de Lugo - CETAL, ao longo dos primeiros meses de 2015, completou a dotación do equipamento previsto para o Laboratorio de Seguridade Alimentaria (LSA-CETAL). Iso permitiulle dispoñer de tecnoloxía de alta precisión e especificidade, para a detección e caracterización dos diferentes patóxenos de transmisión alimentaria, empregando as técnicas analíticas máis novas nesta materia: métodos de inmunoensaio, de espectrometría de masas ou caracterización molecular de cepas mediante a utilización das metodoloxías máis vangardistas de análises do ADN (REP-PCR, RT-qPCR, secuenciación completa do xenoma bacteriano, etc.).
 
Para a consolidación definitiva deste laboratorio, a primeiros de novembro iniciouse o proceso de implantación dun sistema de xestión de calidade baseado nos requisitos da norma UNE-EN ISO/IEC 17025 e os esixidos pola Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), para a acreditación do LSA-CETAL. O devandito sistema de xestión de calidade está enfocado para alcanzar a acreditación por parte de ENAC inicialmente para os seguintes ensaios, todos eles en matriz de produtos vexetais:
  1. ISO 16140 MÉTODO ALTERNATIVO MINIVIDAS: Investigación de Listeria monocytogenes mediante inmunofluorescencia (ELFA). Método miniVIDAS®.
  2. ISO 16140 MÉTODO ALTERNATIVO MINIVIDAS: Investigación de Salmonella mediante inmunofluorescencia (ELFA), método miniVIDAS®.
  3. ISO 6579:2002 (UNE EN ISO 6579:2003): Microbioloxía dos alimentos para consumo humano e alimentación animal. Método horizontal para a detección de Salmonella spp. Illamento/identificación e confirmación.
  4. MÉTODO ALTERNATIVO PROCEDEMENTO INTERNO: Investigación de Salmonella por PCR-Tempo Real (Kits BioRad).
  5. ISO 16649-1 2001: Microbioloxía dos alimentos para consumo humano e animal. Método horizontal para o reconto de Escherichia coli beta-glucuronidasa positivo. Parte 1: Técnica de reconto de colonias a 44 ºC utilizando membranas e 5-bromo-4 cloro-3-indolil beta-D- glucurónido.
  6. ISO 16654:2001: Microbioloxía dos alimentos para consumo humano e animal. Método horizontal para a detección de Escherichia coli Ou 157.
  7. MÉTODO ALTERNATIVO PROCEDEMENTO INTERNO: Investigación de Escherichia coli por PCR convencional (vt1, vt2, eae, Ou157, M7, Ou104, H4, 026, aaiC, aggR, CTX---M, etc.).
Para a consecución desta certificación de calidade, o CETAL conta co asesoramento de Innovative Solutions in Chemistry S.L. (ISC-Science), empresa de base tecnolóxica cuxa actividade se centra en desenvolver novas aplicacións para a análise de compostos de interese nos laboratorios de ensaio químico na área ambiental, agroalimentario e clínico. Entre as súas actividades, ISC-Science ofrece servizos de consultoría, formación, asesoramento e implantación de sistemas de xestión da calidade baseados nas normas UNE-EN ISO/IEC 17025 e UNE-EN ISO 9001.
 
No Plan Nacional de Control Oficial da Cadea Alimentaria (PNCOCA) 2016-2020, inclúese por primeira vez o Programa Nacional de Control Oficial de Hixiene da Produción Primaria Agrícola e do Uso de Produtos Fitosanitarios. O obxectivo prioritario deste programa é o coñecemento dos perigos existentes e o seu control nos distintos ámbitos contemplados na produción primaria agrícola, así como a correcta categorización dos distintos puntos de control, en base ao risco potencial que supoñen para a seguridade alimentaria as actividades neles desenvolvidas.
 
Entre os recursos que poñerá a disposición o MAGRAMA para a execución deste Programa Nacional de Control Oficial, inclúense os seguintes laboratorios como Laboratorios Nacionais de Referencia:
  • Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid (LAA) para o referente a produtos fitosanitarios e a metais pesados en alimentos e pensos. 
  • Laboratorio de Seguridade Alimentaria do Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (LSA-CETAL), para o referente a cuestións microbiolóxicas e outros contaminantes na produción primaria agrícola, incluíndo ademais o referente a brotes e sementes destinadas á produción de brotes, que ata o momento realizábase no Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.  
Polo tanto o LSA-CETAL, unha vez iniciada a etapa de acreditación por ENAC, foi proposto polo Magrama como Laboratorio Nacional de Referencia para o referente a cuestións microbiolóxicas na produción primaria agrícola. Actualmente estase tramitando o borrador de Real Decreto para oficializar dita designación.


voltar
 
 
CETAL · Centro Tecnológico Agroalimentario · Calle Montirón nº 154 · C.P 27002 · LUGO