Actualidade
O CETAL celebra a reunión do Padroado e presenta os avances do Plan de Actuación
xoves, 25 de xuño de 2015

No padroado do CETAL celebrado hoxe en Lugo, baixo a presidencia do director general da Industria Alimentaria, Fernando Burgaz, déronse a coñecer os progresos do Plan de Actuación 2014-2015.
 
O director general da Industria Alimentaria, Fernando Burgaz, presidiu esta tarde o padroado da Fundación Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo, no que participaron a alcaldesa Lara Méndez; o xefe territorial da Consellería do Medio Rural e do Mar, José Ramón Losada Fernández, e representantes da Universidade de Vigo e da Universidade de Santiago de Compostela (USC). Durante a reunión, o director general do CETAL, Javier López Viana, fixo balance das últimas actividades levadas a cabo.

SECTOR LÁCTEO
Dentro do marco de colaboración co Magrama concretouse a elaboración e emisión de dous tipos de informes do sector lácteo relacionados co sistema de información Letra Q: por unha banda, informes mensuais de calidade do leite recollido polos operadores, con datos de proteína, graxa, extracto seco magro, células somáticas e colonias de xermes; e, pola outra, o informe anual de caracterización sectorial, cuxo contido se está determinando, aínda que xa se iniciou a valoración de parámetros relativos á estrutura produtiva, a infraestrutura de recollida e aprovisionamento ou os fluxos interautonómicos.
 
Así mesmo, realizouse unha importante dotación de medios técnicos e laboratoriais na área Tecnolóxica para desenvolver proxectos futuros coa Inlac; a súa temática abordarase na Xunta Xeral da Interprofesional que se celebrará en setembro ou outubro deste ano nas instalacións do CETAL.

SECTOR OLEICO
O proxecto “Estudio y caracterización de la calidad del aceite de oliva mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas (LC-MS)” deu os seus primeiros froitos. Das 476 mostras de aceite recibidas desde finais de 2014 analizáronse 26 de virxe extra e 30 de lampantes con distintos defectos, e os resultados revelan que mediante a metodoloxía empregada é posible unha separación entre os aceites de categorías extremas que alcanza o 100% de efectividade. O seguinte paso será a validación dos devanditos resultados cun maior número de mostras; nestes momentos están a analizarse os 385 restantes, fornecidas polo Laboratorio Arbitral Agroalimentario.

SEGURIDADE ALIMENTARIA
Nos primeiros meses de 2015 completouse a dotación prevista para o Laboratorio de Seguridade Alimentaria (LSA-CETAL). O equipamento permite dispor de tecnoloxía de alta precisión e especificidade para o diagnóstico dos principais patóxenos bacterianos de transmisión alimentaria, e empregar as técnicas analíticas máis novas nesta materia: métodos de inmunoensaio, de espectrometría de masas ou caracterización molecular de cepas mediante a utilización das metodoloxías máis vangardistas de análises do ADN (REP-PCR, RT-qPCR, secuenciación completa do xenoma bacteriano, etc.).

Por outra banda, a Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria e o CETAL estableceron o protocolo de recollida e envío de mostras de leitugas, tomates e pepinos de Murcia e Andalucía ao Laboratorio para iniciar o programa pioneiro de Monitoreo Microbiolóxico de Producións Hortícolas de España.
 
Neste ámbito tamén se progresa segundo o acordado na Unidade Mixta de Microbiología especializada en Escherichia coli (UMMEC) do LSA. O Laboratorio participou por primeira vez nunhas probas de acreditación externa das técnicas laboratoriales, concretamente no "External Quality Assessment-Verotoxigenic Escherichia coli (EQA-VTEC)", un estudo intercolaborativo coordinado polo Statens Serum Institut (SSI) de Copenhague.

I+D+i
A Xunta de Galicia aprobou recentemente o programa AgroBiotech Innovación para impulsar o crecemento sustentable e o I+D+i de 11 pemes dos sectores agroalimentario, biotecnolóxico e da biomasa. Unha das súas dúas sedes será a Fundación CETAL, onde durante sete meses ofrecerase soporte individualizado para que as pequenas e medianas empresas incrementen o potencial innovador e accedan a novos mercados e a outras vías de financiamento.
 
Ademais, a Fundación forma parte actualmente do equipo de dous proxectos máis de I+D+i: o desenvolvemento dun sistema de control de aceites de alto valor engadido combinando técnicas biomoleculares con nanotecnoloxías, en colaboración co International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL); e a valorización de subproductos derivados do Porco Celta, con Coporcel, a Fundación Centro Tecnolóxico dá Carne e o Grupo de Investigación Agroforestal GI-1716 "PROEPLA" da USC.voltar
 
 
CETAL · Centro Tecnológico Agroalimentario · Calle Montirón nº 154 · C.P 27002 · LUGO