Actualidade
O CETAL encargarase do deseño e xestión do logo PLS - Productos Lácteos Sostenibles
mércores, 12 de xuño de 2013
 
O CETAL, a proposta do MAGRAMA, convertirase no organismo encargado do deseño, xestión e explotación do logo  "PLS- Productos Lácteos Sostenibles "En beneficio de todos"", así como da elaboración do seu reglamento de uso.

En febreiro de 2013, o MAGRAMA asinou, coas grandes empresas da distribución e os principais industriais do sector lácteo, o ”Convenio para la implantación y desarrollo de un programa de Productos Lácteos Sostenibles (PLS)”. O Obxectivo do Convenio é cooperar e colaborar en favor do sector lácteo español para lograr un funcionamento eficiente e sustentable das cadeas de valor do leite e os produtos lácteos, mellorando a percepción do consumidor dos produtos lácteos como produtos de alto valor nutritivo e calidade, mediante os instrumentos promocionais adecuados, e garantindo a sustentabilidade a longo prazo do sector.

Entre as actuacións contempladas neste plan, incluíase o lanzamento dun logotipo coa denominación “Productos Lácteos Sostenibles” para trasladar ao conxunto dos consumidores o compromiso de industriais e distribuidores a favor da sustentabilidade do sector lácteo.
 
O CETAL foi designado polo Ministerio de Agricultura Alimentación e Medio Ambiente como Organismo encargado do deseño do logo PLS, da súa explotación e do establecemento das condicións de uso. Estase buscado que, no menor tempo posible, establézase un consenso entre todos os asinantes do Conveniopara a posta en marcha do logo.voltar
 
 
CETAL · Centro Tecnológico Agroalimentario · Calle Montirón nº 154 · C.P 27002 · LUGO